V současné době je kladen důraz na celoživotní vzdělávání. Každá univerzita má své programy celoživotního vzdělávání. Jedná se v podstatě o rovnocenný studijní program s tím, že celoživotní vzdělávání si v plné výši studenti hradí. V praxi to obvykle znamená, že pokud zájemce o kombinované či distanční studium se nedostane na svůj vysněný obor, protože zájem byl buď vysoký, nebo výsledky nebyly až tak skvělé, nebo kombinace obojího, zájemci o studium je nabídnuta také placená verze. Protože dotyčný obvykle usiluje o vzdělání v oboru, kterému se věnuje, tato možnost se mu tak či tak vyplatí.

Historická kniha


Ovšem studium není jen formální a celoživotní vzdělávání člověk potřebuje nejen kvůli výkonu povolání, ale také z důvodu vývoje a rozvoje své osobnosti. V neformální rovině se vzděláváme celý život. Cestováním, návštěvami kulturních zařízení jako kina, divadla, koncertní síně, galerie, muzea a další a v neposlední řadě samozřejmě také kvalitní četbou.


Není tedy divu, že nosnou organizací, která zajišťuje neformální celoživotní vzdělávání, jsou pak knihovny. A to rozhodně nikoli jen proto, že si v knihovnách můžeme půjčit kvalitní četbu. Tyto instituce zodpovídají za komunální přístup v dané lokalitě. Když se podíváte například na webové stránky knihoven, zjistíte, že se jedná o komunitní zařízení, které zajišťuje celou řadu velmi důležitých činností. V knihovnách se bezplatně realizují tak prospěšné akce jako například koncerty, přednášky, besedy, autorská čtení, autogramiády spisovatelů a v neposlední řadě knihovny nabízejí celou řadu atraktivních činností také pro děti, což už je ovšem téma pro jiný článek.
Univerzitní knihovna


Knihovnice tedy nemají vůbec jednoduché povolání, protože působí jako moderátorky, manažerky a jejich přínos je nesporný.


Nesmíme také zapomínat na velmi cennou službu donášky knih imobilním čtenářům, pro které je často četba tou jedinou radostí, kterou ještě mají.