Hned na úvod bych vám ráda vysvětlila hlavní důvod, proč vlastně asi i existují alternativní školy. Zde se dočtete převážně o mateřských školách, ale základní školy na ně většinou navazují a smysl je stejný.
Do alternativních škol dávají děti své rodiče hlavně proto, že je zde více kladeno na individuální přístup k dětem. To se projevuje tak, že pokud je dítě nadané, paní učitelka mu dá více práce a více ho rozvíjí. Zatímco pokud se dětem ve škole nedaří, měla by na něj mít více času s probíráním látky. Alternativní školy však nemusí sedět všem dětem. Níže naleznete stručný přehled alternativ.
klasická mateřská škola
Montessori škola
Tato škola je nazývána podle italské lékařky Marie Montessori, která na počátku 20. století založila v Římě Dům dětí pro děti ve věku 3 až 7 let z chudých rodin. Známým heslem je „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Ve výuce se využívá didaktický materiál, který slouží k nácviku běžných činností, smyslový materiál ke cvičení barev, tvarů, zvuků, jazykový a matematický materiál a materiál ke kosmické výchově. Ten vede děti k harmonickému soužití s přírodou.
Waldorfská škola
Německý filozof Rudolf Steiner za hlavní bral svobodu k rozvoji individuálních sil a schopností a důraz na pozitivní atmosféru školy. Výuka probíhá v takzvaných epochách, což jsou dvouhodinové bloky. Během nich využívají pomůcky z přírodních materiálů. Děti bývají hodnoceny slovní charakteristikou. Děti nejsou zkoušeny ani hodnoceny známkami.

dřevěné kostky
Moderní škola Célestina Freineta
Tato škola byla založena na pracovní aktivitě žáků, na radosti, kooperaci a tvorbě školského prostředí. Hlavním cílem je rozvinutí osobnosti dítěte. V původní škole děti dokonce vyráběly své učebnice ve školní tiskařské dílně. Třídy bývají zařízeny jako dílny, ateliéry a koutky pro kutily. Kázeň by měla vyplynout z režimu, dobré organizace práce a pozitivní atmosféry.
Mezi další typy patří:
· Daltonský plán
· Winnetská soustava
· Jenský plán
· Zdravá škola
· Step by step
Ať už vyberete pro dítě cokoli, nejdůležitější je, aby mu v dané „instituci“ bylo příjemně. V alternativách není výjimkou rodinná atmosféra nebo rozšířená výuka jazyků.