Jedním z velmi důležitých témat je ochrana životního prostředí, a především snaha zmírnit následky globálního oteplování. Na tom samozřejmě není vůbec nic špatného. Způsob provedení je však už jiná otázka. Jednou z hlavních věcí, se kterými se běžný člověk setká, je podpora recyklace, a to především plastů. Je totiž pravdou, že právě ty tvoří největší podíl z odpadu. Pokud tedy alespoň část z nich můžeme znovu použít, rozhodně to naší přírodě prospěje.

 

Ovšem to samozřejmě není vše. Dále jsou zde také nejrůznější emisní směrnice, které musí veškeré výrobní provozy dodržovat. Jedná se zde především o limit vypouštění látek, které mohou být potenciálně zdraví škodlivé, avšak mezi ně patří i některé skleníkové plyny či takové, které jsou příčinou kyselých dešťů.

 

klasické auto se spalovacím motorem

 

V poslední době se však dostávají stále více do popředí elektromobily. Ty jsou prezentovány jako ekologičtější varianta k běžným automobilům na benzinový či dieselový pohon. Avšak jsou skutečně tak ekologické?

 

Častým argumentem je, že při jejich výrobě také vznikají zplodiny, a to je rozhodně pravda. Ty však vznikají i při výrobě klasického automobilu. Rozdíl je však v tom, že elektromobily neprodukují při svém provozu škodlivé zplodiny. A vzhledem k tomu, jak dlouho může jeden automobil brázdit naše silnice, je to již poměrně značný rozdíl.

 

dobíjení elektrického automobilu

 

Pak je zde také nutnost poměrně častého nabíjení. To totiž znamená mít poměrně hustou síť dobíjecích stanic, mnohem hustší než u klasických benzinek. Tyto stanice je potřeba vyrobit a postavit, přičemž obojí je samozřejmě také zátěž pro životní prostředí. Je však dobré si uvědomit, že to vše jsou v podstatě jednorázové věci. Během následného provozu již další poškození přírody nevzniká, a to je ten hlavní a nejdůležitější rozdíl. Bohužel si jej mnoho lidí příliš neuvědomuje. Samozřejmě, nejedná se o ideální řešení. Avšak rozhodně je lepší než stávající klasická auta. Ačkoliv totiž máme emisní limity, které musí každý vůz splňovat, přijde to prakticky vniveč když si uvědomíme, že jich je na našich silnicích čím dál víc. A to je ten hlavní problém.