Výše přídavku na dítě souvisí přímo úměrně s jeho věkem a samozřejmě s výší příjmů rodičů.
Kdo má na tento přídavek nárok?
Na tento přídavek na dítě nemají nárok rodiče, ale jejich nezaopatřené děti. Nezaopatřené dítě je člověk, které ještě neskončilo povinnou školní docházku nebo jakoukoli školní docházku do věku 26 let včetně.
rodinné peníze
Tedy takový člověk:
•       se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje na střední, vyšší odborné či vysoké škole)
•       se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz
•       z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopný vykonávat výdělečnou činnost
•       dokončil povinnou školní docházku, ale ještě mu nebylo 18 je v evidenci jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, ale nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti
•       do 18 let tedy žádá o příspěvek zákonný zástupce, poté již dítě samo
 plačící dítě i matka
Kdo může přídavek čerpat?
Tento přídavek čerpají pouze rodiny, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny.
 
Do tohoto výpočtu se tedy započítávají:
•       čistý příjem ze zaměstnání a z podnikání
•       podpora v nezaměstnanosti
•       peněžitá pomoc v mateřství
•       rodičovský příspěvek
 
Do příjmu se nezapočítávají:
•       dávky v hmotné nouzi
•       příspěvky na bydlení
•       porodné
•       příspěvky na péči
•        
Rozhodný příjem se posuzuje za kalendářní rok předcházejícího roku, ve kterém žádost podáte. Přesnější formulace tedy je, že záleží, kdy o přídavek na dítě požádáte. U žádostí podaných do září 2017 je rozhodným obdobím pro posouzení příjmu rok 2015 a u žádostí podaných v říjnu 2017 to bude již rok 2016.
 pruhovaná čepička
Výše přídavku
Jak už bylo řečeno, výše příspěvku záleží na věku dítěte a vyplácí se v pevné výši:
•       do 6 let ve výši 500,- Kč
•       od 6 do 15 let 610,- Kč
•       od 15 do 26 ve výši 700,- Kč
Pokud si tedy myslíte, že byste i vy měli nárok na rodičovský příspěvek, určitě nebude na škodu podívat se na různé internetové stránky, které kromě kompletních informací také nabízí kalkulačky, které dle aktuálních předpisů a zákonů dokáží předběžně váš nárok vypočítat a zároveň předběžně informovat o vašich možnostech.