Dvacet let pracovala tato trojice na výzkumu přístupů, které by vedly ke snížení chudoby v globálním měřítku především terénními empirickými metodami založenými na vědeckých faktech.
Otázka chudoby je velice důležitou a diskutovanou otázkou v každé zemi ať rozvinutých či rozvojových oblastí. Trojice se zaměřila na boj s chudobou navržením dílčích otázek, které jsou rozděleny ještě dál na konkrétnější dotazy, na které se jednodušeji hledá odpovědi. Vyvarovali se tak neúplným a příliš obecným teoriím, na které se hledají odpovědi velmi složitě.nepřístojné bydlení
Výzkum vědců nepomohl pouze lidem postiženým chudobou, ale změnil také způsob, jakým k chudobě a jejímu řešení přistupují státní orgány i soukromé organizace. Je třeba zdůraznit, že zároveň vše probíhá efektivněji, co se nákladů na projekty týče. Díky dílčím otázkám je totiž možné problém nebo nefunkčnost projektu zachytit hned na začátku a předejít tak negativním dopadům velkých projektů.
Esther Duflová je ve svých sedmačtyřiceti letech teprve druhou laureátkou Nobelovy ceny v oblasti ekonomie. Stala se tak opravdovým vzorem a inspirací pro mladé vědce.děti zasaženy chudobou
Michal Bauer z Akademie Věd České republiky se k ocenění vyjádřil a oslavně uznává, že přístup, který vynalezli je opravdu geniální. Vysvětluje jeho fungování na příkladu mikropůjček. Lze změřit, na co přesně byla půjčka použita, a jaký to mělo dopad na hospodářství dané rodiny. Zda děti začaly chodit do školy, zda podnikání ovlivnilo sociální situaci jedince či jiných lidí a podobně. Takové informace jsou nezbytně nutné pro hodnocení daných projektů. Michal Bauer společně s jeho kolegyní Julií Chytilovou na příklad pracují na experimentu v rozvojových zemích, který ukázal, že určitá osvětová intervence přímo v místě, pro které je určena, přispívá ke vzdělanosti obyvatel dané oblasti. Michal Kremer tuto intervenci před dvaceti lety inicioval a Michal Bauer nyní pracuje na velkoplošném měření jejich dopadů.