Velké řady výhod, které bezpochyby elektromotorky pÅ™inášejí, jsou velmi oceňované i starší generací. SenioÅ™i vítají nejen jejich ekologický přínos, ale urÄitÄ› i levnÄ›jší provoz. Tím, že je hmotnost nižší, okamžitÄ› se to projevuje v oceňované rychlé a okamžité akceleraci. Velkou výhodou pro majitele elektromotorek je bezúdržbovost. A tichost pÅ™i provozu. PÅ™ed nákupem tohoto dopravního prostÅ™edku je potÅ™eba si ujasnit, v jakém terénu se na ní budete pohybovat. SilniÄní model si vybere ten, který se chystá na cesty po běžných  komunikacích. SenioÅ™i, kteří se radÄ›ji pohybují na neudržovaných cestách se bude více hodit elektromotorka terénní. Na univerzálních je možné zvládnout bez problémů jízdu po obou terénech. 

Do důchodu na elektromotorce

Dalším krokem pÅ™i výbÄ›ru optimální elektromotorky, která bude splňovat veÅ¡keré pÅ™edstavy jejího Å™idiÄe, je zhodnocení kapacity její baterie. A důležitý je rovněž reálný dojezd, stejnÄ› jako maximální rychlost. Napájení baterií je možné provádÄ›t dvÄ›ma způsoby. BuÄ přímo doma využitím klasické zásuvky a standardního nabíjecího kabelu. Anebo je možné využít veÅ™ejné nabíjecí stanice. Která motorku zvládne nabít bÄ›hem půlhodiny až dvou hodin. Zásadním parametrem vÅ¡ech elektromotorek je výkon motoru. Který se u jednotlivých typů dost podstatnÄ› liší. Výkon do 20kW pro mÄ›stské modely, pÅ™es ty univerzální do výkonu 50 kW po terénní s výkonem do 85 kW. 

Na elektromotorce do přírody

Od výkonnosti motoru je odvinuta i cena motorek. Která u elektrických variant zaÄíná na dvaceti tisících korunách. Ale mohou se svým vybavením i vzhledem posunout i nad stotisícovou hranici. Správným typem baterie, které mohou být jak vyjímatelné, tak pÅ™ipevnÄ›né napevno, si lze provoz elektromotorek usnadnit. Protože i když jsou nenároÄné na údržbu, baterii je potÅ™eba udržovat v dobré kondici. Ideálním místem je vytápÄ›ná garáž, anebo v případÄ› vyjímatelné možnosti ji na zimu uskladnit pÅ™i pokojové teplotÄ› v domÄ›.  U nejménÄ› výkonných motorek je dovolená jízda i bez Å™idiÄského oprávnÄ›ní, pokud je dodržena rychlost do 25 km/hod. Na klasických silniÄních lze dosáhnout i 120 km/hod.