Pořízení jednotlivých dílců pro výstavbu oplocení z betonu je nesmírně snadné. Stačí se rozhodnout a zvolit jedno řešení z nabízeného vzorkovníku a výhodné je i nahlédnout do hotových projektů a realizací zdokumentovaných fotografiemi nebo videem. Velkou výhrou je, máte-li možnost vidět takovou stavbu na vlastní oči.

kamenná zídka

A co montáž

Určité potíže můžete mít se zajištěním dopravy a uložením materiálu na staveniště, ovšem největší zádrhel bývá samotná výstavba. Montáž betonového plotu Montáž MPC je v zásadě jednoduchá, po technické stránce pochopitelná a obvykle si poradíte i bez návodu a doporučení výrobce, ovšem taková je pouhá teorie.

kamenné zdivo

Vyměření plotu – jistě není třeba podotýkat, že velmi záleží na přesném vyměření oplocení, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je přesná shoda hranice pozemku podle katastrální mapy. Jestliže se v tomto kroku zmýlíte, třeba jen o jediný metr na úkor sousedních parcel, máte zaděláno na vážný problém. V tom lepším případě bez soudní dohry a s „pouhým“ odstraněním původní stavby. Druhý důvod je přesný propočet spotřeby materiálu, rozmístění svislých sloupků a samozřejmě jejich přesné rozestupy kvůli následné montáži svislých desek.

Ukotvení svislých sloupků – všechny sloupky jsou opěrné – nosné a zajišťují stabilitu celého oplocení. Musí být dostatečně pevně ukotveny do země, zabetonovány a vyměřeny tak, aby pak bylo možno bez problémů mezi ně zasouvat svislé desky. Ve sloupcích jsou zhotoveny drážky a ty musí proti sobě přesně lícovat a nesmí se křížit, jinak by nebylo možné do nich desky zasunout.

Vkládání plochých desek – při správně ukotvených sloupcích je pak práce relativně jednoduchá, ale každá z desek váží přibližně 75 – 100 kg, rozhodně to není práce vhodná pro ženy a méně tělesně zdatné jedince. V některých případech vyžaduje pokládka i speciální mechanizační prostředky, zvláště v náročném terénu a u velkých výšek oplocení.