Vzdělání

Neformální celoživotní vzdělání

V současné době je kladen důraz na celoživotní vzdělávání. Každá univerzita má své programy celoživotního vzdělávání. Jedná se v podstatě o rovnocenný […]